Úvodní strana > Dotace z EU

Dotace z EU

1.EKOLOGICKÁ DOPRAVA V RÁMCI IDS JMK

Dne 17. 03. 2010 byl na 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválen uvedený projekt

vedený v programu ROP JV pod registračním číslem

CZ.1.11/1.2.00/07.00951

na poskytnutí dotací na nákup 10 ks meziměstských linkových autobusů, které budou zajišťovat dopravní obslužnost v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), a který je podporován úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU AUTOBUSŮ č. 01/2010

Na základě tohoto projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem " Výběrové řízení na pořízení nových prostředků hromadné dopravy", které bylo zasláno 9 případným uchazečům na základě "Výzvy k podání nabídky na dodávku autobusů", včetně zadávací dokumentace.

Dne 28. 4. 2010

Rušíme výběrové řízení na pořízení dopravních prostředků zadané dne 5.3.2010, a to ke dni 28. 4. 2010.

Výběrové řízení k veřejné zakázce č. 60044614

"Výběrové řízení  na pořízení nových prostředků hromadné dopravy – EKOLOGICKÁ DOPRAVA V RÁMCI IDS JMK" zadané v souvislosti se schváleným projektem Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, vedeným pod číslem CZ.1.11/1.2.00/07.00951.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
KRYCÍ LIST - příloha k zadávací dokumentaci

7.5.2010

!! DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE !!

Doplňujeme dodatečné informace v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 60044614 zveřejněné dne 30. 4. 2010

v části "3. Technická specifikace", a to takto:

  • bod 3.5. Převodovka – doplňujeme o: převodový poměr zadní nápravy do rychla cca 3,20 – 3,50
  • bod 3.10. Pracoviště řidiče – doplňujeme o: klimatizace řidiče, lednice řidiče-chladicí box
Na základě výběrového řízení konaného dne 8. června 2010 se vítězem veřejné zakázky č. 60044614 na dodání 10 ks autobusů stal uchazeč:TBS-Truck Bus Servis, a.s., Telnice

Dne 3.6.2011 byla podána 3. a závěrečná Žádost o platbu spolu s Monitorovací zprávou. Na základě předložení těchto dokumentů byla provedena kontrola na místě, kde nebyly shledány žádné nejasnosti, tudíž mohla být proplacena zbývající část dotace.

Po dobu udržitelnosti projektu, tj. pěti let, budou dodržována pravidla pro publicitu a všechny povinnosti příjemce v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

2. Projekt č. CZ.1.04/1.1.00/34.00001

"SKUPINOVÁ VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA"

3. Projekt č. CZ.1.04/1.1.00/34.00001

"SKUPINOVÉ ŠKOLENÍ SOFT SKILLS-Prodejní a obchodní dovednosti"

4. Projekt č. CZ.1.04/1.1.00/34.00001

"SKUPINOVÉ ŠKOLENÍ IT-Obsluha webových stránek a školení grafických dovedností"

5. Projekt č. CZ 1.04/1.1.02/35.01050

"Komplexní vzdělávací systém zaměstnanců společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o."

K uvedenému projektu bylo na stránkách http://www.esfcr.cz dne    26. 4. 2011 zveřejněno výběrové řízení pod názvem "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců" a číslem 6927. Na těchto stránkách naleznete veškeré podklady k podání nabídky.

Dnem 2.6.2011 bylo rozesláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem účastníkům výběrového řízení.

Ve výběrovém řízení uspěly firmy:

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

František Orel

Vlastimil Vojta

OMV Česká republika, s.r.o.

PSYCHO-SERVIS s.r.o.

SOU Tišnov

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

K 31.3. 2012 byla proškolena a ukončena téměř polovina ze všech 22 níže uvedených klíčových aktivit daných projektem.

Ukázky ze školených klíčových aktivit

KA 01- Zahájení projektu

KA 02- Proškolení interního školitele

KA 03- Soft skills I

KA 04- Jazykové vzdělávání, skupinové kurzy

KA 05- Technická a profesní školení I.

KA 06- Management, právo, logistika a ekonomika v dopravě

KA 07- Technická a profesní školení II

KA 08- První pomoc

KA 09- IT dovednosti

KA 10- Rozšíření řidičského oprávnění

KA 11- Individuální jazykové kurzy

KA 12- Interní školení

KA 13- Soft skills II

KA 14- Ekonomické školení

KA 15- Technické a profesní školení – MAN

KA 16- Technické a profesní školení – Montáž a cejchování tachografů

KA 17- Technické a profesní školení – Měření emisí

KA 18- Technické a profesní školení – Vzduchotechnika WABCO

KA 19- Technické a profesní školení – KNORR

KA 20- Technické a profesní školení – WEBASTO

KA 21- Technické a profesní školení – SOR

KA 22- Technické a profesní školení-Odborná způsobilost v elektrotechnice

6. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 - ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

7. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 - JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 
vyrobila Omega Design